อบรมกฎหมายแรงงงาน

อบรมกฎหมายแรงงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่คนทํางานทุกคนต้องรู้

คุณกําลังมองหาหลักสูตร อบรมกฎหมายแรงงาน ใช่หรือไม่ ?

กฏหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager) ตอบประเด็นปัญหาด้านแรงงาน ที่ผู้บริหารควรรู้ พร้อมบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการ ที่มีผลกระทบด้านแรงงาน ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงาน เหมาะกับใคร ?

หลักสูตรอบรมกฎหมายแรงงาน เหมาะสําหรับบุคคลที่มีความสนใจ ต้องการพัฒนาความรู้ และความ เข้าใจ โดยไม่จํากัดว่า
จะต้องมีความรู้พื้นฐาน

ในปีที่ผ่านมา มีบริษัทมากกว่า 150+ บริษัท เลือกจัดอบรมอินเฮ้าส์กับเรา

เราพร้อมให้คําปรึกษา และมอบคําแนะนําหลักสูตรดีๆ
ให้กับคุณ

สอบถามด้านหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม